Veleposlaništvo RS Kijev /Novice /
05.04.2018  

Referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper

Državna volilna komisija je dne 27. 3. 2018 sprejela Sklep o določitvi datuma ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT). Sklep je objavljen v Uradnem listu RS, št. 20/18. Ponovno glasovanje na referendumu bo v nedeljo 13. 5. 2018.

Vprašanje na referendumu se glasi:

"Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT), ki ga je Državni zbor sprejel 8. maja 2017?"

POMEMBNI ROKI:

od 21 4.2018 do 26.4.2018 imajo volivci možnost vpogleda v volilni imenik in čas, da pri pristojnem organu predajo zahtevek za spremembo podatkov. Spremembe naslova opravi DKP, sprememba imena, evidentiranje volilne pravice, vpis dejstva smrti pa so podatki, ki jih popravi pristojna UE. V volilnem imeniku za izvedbo referenduma bodo vpisne le spremembe, ki se bodo izvršile do vključno 26.4.2018.

do 27. 4. 2018 do 24 ure ima izseljenec (volivec s stalnim prebivališčem v tujini), možnost da sporoči Državni volilni komisiji, da želi glasovati po pošti iz tujine. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. (obrazec Obr01)

do  27. 4. 2018 do 24 ure ima zdomec (volivec, ki je začasno v tujini, ne glede na to ali ima v tujini prijavljeno začasno prebivališče ali ne), možnost da sporoči Državni volilni komisiji, da želi glasovati po pošti iz tujine ali da želi glasovati na diplomatsko-konzularnem predstavništvu z odprtim voliščem (obrazecObr02).

9. 5. 2018 do 24 ure, lahko izseljenci sporočijo DVK, da bodo glasovali v RS in sicer na OMNIA voliščih. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. (obrazec Obr03)

Volivci obvestila o načinu glasovanja lahko posredujejo elektronsko:

  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom:

           https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3490

  • brez kvalificiranega potrdila:

            https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3489

ali izpolnjen obrazec iz priloge pošljejo na DVK. To lahko storijo na tri načine:

  • po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na elektronski naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si
  • po faxu na številko 00 386 143 31 269
  • po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenije

13. 5. 2018 izvedba referenduma. Volišča v tujini bodo odprta od 9.00 do 17.00 po lokalnem času

Dodatna pojasnila lahko najdete na spletni strani http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-referendumi/ponovno-glasovanje-na-referendumu-o-ziugdt-2018