Veleposlaništvo RS Kijev /Novice /
24.10.2017  

Volitve predsednika republike – drugi krog

Za izvolitev predsednika bo glede na neuradne rezultate treba izpeljati še drugi krog volitev, zato vam posredujemo pojasnila o možnostih glasovanja oziroma načinih obveščanja DVK o nameri in načinu glasovanja .

Zdomci, torej državljani, ki se začasno nahajajo v tujini in bi želeli tudi v drugem krogu glasovati po pošti iz tujine ali na DKP z odprtim voliščem morajo svojo namero o glasovanju sporočiti Državni volilni komisiji najkasneje do 27.10.2017 do 24 ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja , zato DVK prepozno prejetih obvestil ne bo upoštevala.

Obrazec Obr. 02 (v prilogi) je objavljen tudi na spletni povezavi : http://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html

Zdomcem, ki so že v prvem obvestilu DVK-ju označili, da želijo glasovati po pošti iz tujine ali na DKP z odprtim voliščem tudi v primeru izvedbe drugega kroga , obvestila ni treba ponovno pošiljati.

Izseljenci , državljani ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji , lahko glasujejo:

1. na DKP, če je na DKP vzpostavljeno volišče in so vpisani v posebni volilni imenik,

2. po pošti iz tujine.

Volivcu, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: izseljenec), bo Državna volilna komisija po uradni dolžnosti poslala volilno gradivo na prijavljen naslov v tujini. Prav tako so izseljenci po uradni dolžnosti vpisani v posebni volilni imenik in lahko glasujejo tudi na diplomatsko konzularnem predstavništvu RS (DKP) z odprtim voliščem. Volišča bodo odprta na istih DKP kot ob izvedbi prvega kroga.

Izseljenec lahko glasuje tudi na posebnem volišču »OMNIA«. Izseljenec, ki bo na ponovnem glasovanju, 12. 11. 2017, v Republiki Sloveniji, se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote), t. i. volišča »OMNIA«. Če želi izseljenec glasovati na tem volišču, mora o tem obvestiti okrajno volilno komisijo , na območju katere uresničuje volilno pravico ali Državno volilno komisijo.

Obvestilo lahko izseljenec pošlje :

A. preko portala eUprava na spodnji povezavi : http://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html

B. na obrazcu Obr. 03: »Glasovanje izven okraja stalnega prebivališča (izseljenci)

Obrazec lahko izseljenec pošlje na naslov okrajne volilne komisije :

· po pošti na naslov okrajne volilne komisije,

· po faksu,

· po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov okrajne volilne komisije

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/kontaktni-podatki-okrajnih-volilnih-komisij-volilnih-enot-in-okrajev

ali na naslov Državne volilne komisije:

· po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si

· po faksu na številko: 00386 1 43 31 269,

· po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000

Ljubljana, Slovenija.

Državna volilna komisija ali okrajna volilna komisija mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 8. 11. 2017 do 24. ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja, zato volilna komisija prepozno prejetih obvestil ne bo upoštevala.