Veleposlaništvo RS Kijev /Novice /
08.09.2017  

VOLITVE PREDSEDNIKA RS 2017

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milan Brglez je 11. 8. 2017 izdal Odlok o razpisu volitev predsednika republike. Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 43/2017

 Volitve predsednika republike bodo v nedeljo 22. oktobra 2017.

 Veleposlaništvo želi opozoriti o naslednjih pomembnih rokih:

-        Od 21. 8. 2017 do 27. 9. 2017 možnost potrjevanja obrazcev podore predsedniškim kandidatom.

-        Od 10. 9. 2017 do 6. 10. 2017 ima volivec možnost vpogleda v osebne podatke in možnost, da na podlagi vpogleda, zahteva popravek napak ali vpis v evidenco volilne pravice.

-        21. 9. 2017 do 24. ure je zadnji rok, ko lahko zdomec (volivec s stalnim prebivališčem v RS, ki je začasno v tujini, ne glede na to ali ima v tujini prijavljen začasni naslov ali ne), sporoči DVK, da želi glasovati po pošti iz tujine ali da želi glasovati na DKP z odprtim voliščem. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejetih obvestil DVK ne bo upoštevala .

Obvestilo je možno posredovati:

-        preko portala eUprava, na povezavi:

http://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html,

-        po e-pošti (skenirano, zaradi podpisa) na elektronski naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si

-        po faxu na številko 00 386 143 31 269

-        po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000

 Ljubljana, Slovenije

Volivcu, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (izseljencu), bo DVK po uradni dolžnosti poslala volilno gradivo na prijavljen naslov v tujini. Volivci s stalnim naslovom v tujini, vpisani v posebni volilni imenik (izseljenci) lahko glasujejo po pošti ali na DKP z odprtim voliščem ali na posebnem volišču OMNIA v RS, če se bodo na dan izvedbe volitev nahajali v RS.

18. 10. 2017 do 24. ure, lahko izseljenci sporočijo DVK, da bodo glasovali v RS in sicer na OMNIA voliščih. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja.

Obvestilo je možno posredovati:

-        preko portala eUprava, na povezavi:

http://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html,

-        po e-pošti (skenirano, zaradi podpisa) na elektronski naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si

-        po faxu na številko 00 386 143 31 269

-        po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000

 Ljubljana, Slovenije

-        na okrajne volilne komisije (po pošti na naslov okrajne volilne komisije, po faxu, po e-pošti (skenirano zaradi podpisa), na e-naslov okrajne volilne komisije)

6. 10. 2017 bo DVK javno objavila seznam kandidatur za predsednika republike.