Veleposlaništvo RS Kijev /Novice /
05.01.2015  

19. posvet slovenske diplomacije

Na Brdu pri Kranju se je začel letošnji tridnevni posvet slovenske diplomacije. Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec je v svojem uvodnem nagovoru poudaril, da slovenska diplomacija, kljub velikim materialno-finančnim omejitvam, deluje dobro in se uspešno odziva na vse ključne vsebinske izzive. To se je še posebej odrazilo v letu 2014, ki je bilo na področju mednarodnih odnosov zahtevno ter polno novih in tudi nepričakovanih izzivov.

V letu, ki se začenja, bo mednarodna skupnost in s tem Slovenija obeležila obletnice nekaterih pomembnih mejnikov razvoja sodobnih mednarodnih odnosov, kot so nadaljevanje dogodkov, namenjenih obeležitvi stotih let po 1. svetovni vojni, 70 let od konca 2. svetovne vojne, 70. obletnica ustanovitve OZN, 40 let podpisa Helsinške sklepne listine kot enega od stebrov evropske varnostne arhitekture, 20 let od genocida v Srebrenici, ki je poleg regionalnega konteksta pomembno prispeval tudi h krepitvi mednarodnega kazenskega pravosodja ter kasneje načela odgovornost zaščititi. "Leto 2015 bo torej priložnost, da se mednarodna skupnost kot celota, pa tudi Slovenija s svojo zunanjo politiko ozre nazaj na pretekle mejnike ter se vpraša, kaj se lahko iz njih naučimo in kaj lahko izboljšamo," je poudaril minister Erjavec.

Povzetek nagovora Ministra Erjavca. 

Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar je v uvodnem nagovoru slovenskih diplomatov, ki so danes na Brdu pri Kranju začeli svoj tridnevni redni letni posvet, kot ključno za ugled diplomacije, predvsem pa države, izpostavil pomen verodostojnosti Slovenije. Kot je pojasnil, se verodostojnost države najprej vzpostavlja doma z dvigom lastne politične kulture, utrjevanjem vladavine prava ter premišljenim oblikovanjem strategije in njenim vztrajnim uresničevanjem. Obenem pa je lahko po oceni premierja verodostojna tista država, ki spoštuje načela in pravila mednarodnega prava, in ki skupaj z drugimi, podobno mislečimi državami dosledno nastopa proti kršitvam teh norm in njihovim kršiteljem.

V svojem nagovoru se je PV dr. Cerar dotaknil tudi krize v Ukrajini. "Pred več kot desetletjem smo vstopili v evro-atlantske integracije pod geslom »Doma v Evropi, varni v Natu«. Današnje razmere v Evropi in svetu nas opominjajo, da opozorila o pomenu varnosti niso le gole fraze. V naši neposredni soseščini, povsem blizu zunanje meje EU in NATO, je država, katere del ozemlja si je s protipravno aneksijo prisvojila sosednja Ruska federacija. V vzhodnem delu te države, Ukrajine, se nadaljujejo oboroženi spopadi, v katere je prav tako neposredno vpletena njena velika soseda, ki svojo vpletenost vztrajno zanika. V Ukrajini smo torej priča dogajanju, za katerega smo upali, da se na evropskem kontinentu ne bo več ponovilo.

Slovenija goji prijateljske odnose z Rusijo. Zgodovina naših medsebojnih odnosov ni obremenjena. Nasprotno, z največjo slovansko silo nas vežejo globoke gospodarske, kulturne in druge vezi. Vendar prijateljstvo ne more temeljiti na sprenevedanju; temelji lahko le na odkritosti in poštenosti. Zato ne moremo in ne smemo svojim ruskim prijateljem zamolčati našega prepričanja, da dejanja, kot so uporaba oborožene sile za enostransko spreminjanje meja in podpora oboroženemu separatizmu, ogrožajo temelje evropskega in svetovnega miru in varnosti. In da takšna dejanja zato ne smejo ostati brez odziva.

Slovenija se zavzema za čimprejšnjo in mirno rešitev ukrajinske krize, v skladu z načeli Ustanovne listine Združenih narodov, Helsinške sklepne listine OVSE in splošnimi načeli mednarodnega prava. Rusko federacijo štejemo za ključnega akterja, od katerega je v največji meri odvisno, ali bo takšna rešitev dosežena.

S tem aktualnim primerom, ki se mu ne gre izogibati, sem želel ponazoriti pomen verodostojnosti države na področju zunanje politike. Naša zunanja politika mora seveda biti tudi pragmatična, a le v okvirih, ki jih določajo temeljna načela mednarodnega prava. Onkraj teh okvirov zunanja politika verodostojne države ne sme iti."